assistant

 

 

 

 

 

 


 

בית הספר לרפואת שיניים ע"ש מוריס וגבריאלה גולדשלגר

קורס סייעות לרופאי שיניים

לתשומת לב הנרשמים

את טפסי ההרשמה יש למסור

לידי מזכירות הקורס לסייעות לרופאי שיניים

בניין רפואת שיניים.

בימים א' - ה' בין השעות 9.00-13.00.

יש לתאם הגעה מראש!

נא להכין מראש את כל הטפסים הנדרשים והעתקים

ולהביא תשלום לדמי הרישום בסך 250 ₪

שלא יוחזרו

לבירורים נוספים ניתן לפנות

לחיים שני 

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

בטלפון: 03-6405675

בין הימים א-ה' בין השעות 10.00-14.00

בברכה,

חיים שני מנהל אדמ' קורס הסייעות


 

 


 

בית הספר לרפואת שיניים ע"ש מוריס וגבריאלה גולדשלגר

קורס סייעות לרופאי שיניים

מידע כללי

 

בית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב, מקיים קורס למקצוע סייעת לרופאי שיניים שמטרתו להכשיר אנשי מקצוע פרה-דנטליים ברמת מיומנות גבוהה המאפשרת ניצול יעיל של הצוות הרפואי במרפאת השיניים.

הלימודים בקורס מקנים לתלמידה ידע במדעים הפרה-קליניים והקליניים של רפואת השיניים, ידע כללי במקצועות עזר כמו פסיכולוגיה, רפואה פנימית, מיקרוביולוגיה וכו', ידע ומיומנות . ביצוע צילומי רנטגן, למידה ותרגול .

 

היקף שעות הלימוד עומד על כ- 1000 שעות.

כ-1000 שעות לימוד כולל עבודה מעשית,העבודה המעשית מתבצעת במחלקות השונות בבית הספר.

 

הקורס לסייעות מתקיים בהתאם לקריטריונים של משרד הבריאות ועל פי חוקי מדינת ישראל.
משך הלימודים שנה אקדמאית,  3  ימים בשבוע, לפי תוכנית לימודים קבועה מראש.

הלימודים נחלקים ל- 3 טרימסטרים, 3 ימים בשבוע.

הלימודים לשנת הלימודים תשע"ג יחלו בתחילת ספטמבר 2012 (שנת הלימודים תסתיים ביולי 2013).

לאחר סיום דרישות הלימודים, התלמידה תוגש למבחן הרישוי הממשלתי לסייעות לרופאי שיניים, וזאת כפוף לאישור משרד הבריאות.

 בגמר הקורס תינתן תעודה מטעם אוניברסיטת תל-אביב

תנאי קבלה

 

 • 1. 12שנות לימוד/תעודת בגרות .מעל גיל 32- 11 שנות לימוד/תעודת בגרות.
 • 2. בחינה פסיכוטכנית ( כ-630 ₪) לבדיקת ההתאמה למקצוע (מדובר במקבץ בחינות הבודקות את הידע הכללי והיכולת המקצועית של המועמדת). המועד לבחינה יתואם בעת הרישום.

            ראיון אישי בפני ועדת ראיונות, המתקיים באוניברסיטה בתיאום מראש.

סדרי הרשמה

הרישום לקורס נערך בבניין רפואת שיניים בימים א'-ד' בין השעות 09:00-12:00.  

את טפסי ההרשמה יש להגיש באופן אישי למזכירות - קורס סייעות לרופאי שיניים, מומלץ לתאם מראש.

כמו כן ניתן לברר פרטים נוספים אצל חיים שני  בטלפון 03-6405675. This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

בעת ההרשמה יש לצרף:

 • 1. תמונת פספורט
 • 2. צילום תעודת זהות
 • 3. טופסי הרשמה ממולאים וחתומים
 • 4. אישור על 12 שנות לימוד/תעודת בגרות מקור + צילום מקור + צילום או אישור זכאות לתואר מקור + צילום
 • 5. טופס "הצהרת בריאות" חתום ע"י רופא ו"כתב הוראות ויתור על סודיות רפואית"
 • 6. מסמך המעיד על קשיי למידה מכל סוג שהוא (אם יש צורך בכך)
 • 7. דמי הרשמה- 250 ₪ שאותם ניתן לשלם במזומן או בצ'ק לפקודת אוניברסיטת תל-אביב,
  למוטב בלבד.

 

גישה לבית הספר לרפואת שיניים: הכניסה דרך שער 10, אוטובוסים דן 49, 45, 27, 25, 24, 7;

קווי  אגד:   74 מחולון,  86 מבת-ים,  274 מראשל"צ/רחובות,  572 מכפר סבא, 604 מנתניה.

תשלומים

 

דמי הרשמה  - תשלום חד פעמי בסך 250 ש"ח (ניתן לשלם במזומן או בהמחאה לפקודת אוניברסיטת תל-אביב, למוטב בלבד.)   תשומת הלב כי אין החזר של דמי הרשמה אלא במקרה של אי פתיחת הקורס!

שכר לימוד -      9,800 ש"ח

                        התשלום הינו בעבור קורס סייעות לרופאי שיניים.

 • אפשרויות תשלום: במזומן או בהמחאות - בהמחאות ניתן לחלק הסכום לתשלומים, עפ"י חלוקה שנקבעת מראש.
 • הצגת תשלום חתום של חלק משכר הלימוד או כולו מהווה אישור והסכמה להצטרף ללימודים בקורס סייעות לרופאי שיניים.

•      ·          הודעות על ביטול ההרשמה תתקבלנה אך ורק באמצעות מכתב בקשה חתום ע"י המועמדת.     ניתן לשלוח לפקס  03-6405674, לידי חיים שני.  לא תתקבלנה הודעות טלפוניות על ביטול ההרשמה.

 • מועמד/ת בעלי תעודת בגרות מחו"ל יפנו למרכז למרשם (טל' 03-6408317) לשקילת התעודה
  לקבלת אישור זכאותם להירשם לקורס.

קיום הקורס מותנה במספר נרשמים מינימלי.

הקורס מיועד לנשים ולגברים כאחד

 

ההרשמה

ההרשמה לקורס תתקיים בימים א' - ה' בשעות 09:00-12:00 בבנין רפואת שיניים.

 

נא להביא את הטפסים כדלקמן:

 

1.         טופס הרשמה - נא למלא את כל הפרטים בעט ובכתב ברור.

 

2.         יש לרשום קורות חיים בכתב יד ברור או מודפס

 

3.         תמונת פספורט (יש לרשום ע"ג התמונות שם ות"ז).

 

4.         250 ש"ח לדמי הרשמה (מזומן או צ'ק).

 

5.         טפסי הצהרת בריאות וכתב ויתור סודיות מלאים וחתומים ע"י הרופא המטפל.

 

המועמדת מתחייבת שכל הרשום בטפסים נכון ומדויק והיא חתומה על כך.

 

שם המועמדת: __________________  ת.ז : __________________   תאריך: _____________

 

 

קורות חיים(בכתב יד)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הקורס לסייעות לרופאי שיניים

טופס הרשמה

שנת הלימודים תשע"ג

פרטים אישיים

שם משפחה ________________ שם פרטי _______________ מס' ת"ז __________________

השם המלא בלועזית ____________________  מצב משפחתי: רווקה / גרושה / נשואה + __ ילדים  טלפונים: סלולרי ___________________  בית __________________ עבודה ______________

תאריך לידה ___________ ארץ לידה __________ שנת עליה ______ אזרחות ______________ כתובת: רחוב _________________________________ עיר _____________  מיקוד ________

תעודת בגרות של ביה"ס ___________________________ מגמה ______________________

תאריך גיוס לצה"ל _____________ תאריך שחרור ___________ תפקיד __________________

פטור מצה"ל מהסיבות הבאות:   › רפואיות;  › נישואים;  › לימודים; › עולה חדש; › גיל מבוגר;                   › אזרח זר; › בן מיעוטים; › אחר / פרט __________________________________________

אישורים מצורפים

•1.            תמונת פספורט

•2.            צילום תעודת הזהות

•3.            טופסי הרשמה ממולאים וחתומים

•4.            תעודת בגרות מקור + צילום או אישור זכאות לתעודת בגרות מקור + צילום או תעודת B.A.
מקור + צילום או אישור זכאות לתואר מקור + צילום

•5.            טופס "הצהרת בריאות" חתום ע"י רופא ו"כתב ויתור על סודיות רפואית"

•6.            אישור מבחן "יע"ל" (למועמדים עולים)

•7.            קורות חיים

•8.            קבלה על תשלום דמי הרשמה בסך 250 ש"ח

==========================================================

הנני מצהיר/ה שכל הפרטים שמסרתי בטופס זה מלאים ונכונים.

__________________               _________________

תאריך                                                 חתימה

 

 

 

כתב הוראות ויתור על סודיות רפואית

 

(מועמדים/ות לקורס סייעות לרופאי שיניים יצרפו טופס זה לחומר הרישום המוחזר למזכירות הקורס)

 

 

•9.            אני החתום(ה) מטה:

•10.             

•11.            שם _________________________________  מס' ת.ז ___________________________

•12.             

•13.            כתובת ________________________________________________________________

•14.             

•15.            מבקש(ת) בזה למסור לראש ביה''ס לרפואת  שיניים שבאוניברסיטת תל אביב ו/או לכל מי שמונה על ידי ראש ביה''ס לעניין זה (להלן "המורשים"), כל מידע שיבקשו המורשים ביחס למצב בריאותי, הן לפני חתימת מסמך זה והן משך התקופה שמיום חתימת מסמך זה ועד לסיום לימודי בקורס סייעות לרופאי שיניים שבבית הספר לרפואת שיניים שבאוניברסיטת תל אביב (להלן "התקופה הקובעת"), לרבות- אך בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל- כל מידע ביחס למחלות ופגיעות גופניות ו/או נפשיות, אישפוזים, טיפולים, חוות דעת רפואיות וכל כיו''ב.

•16.             

•17.            בחתימתי על מסמך זה אני פוטר(ת) מפורשות כל מי שימסור למורשים מידע רפואי כאמור לעיל חבות הסודיות החלה, או זו שתחול, עליו על פי דין, הסכם ו/או נוהג ומאשר(ת) ומצהיר(ה) כי לא תהיינה לי כל טענות ו/או תביעות כלפי מי שימסור מידע כאמור למורשים במהלך התקופה הקובעת.

•18.             

•19.            כתב ויתור והוראות זה יהא בו תוקף כלפי כל גורם שבידיו מצוי בעת חתימתו, או שימצא במהלך התקופה הקובעת, מידע רפואי המתייחס אלי. לרבות- אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל- משרד הבריאות, משרד הביטחון (ושלטונות צה''ל) קופות החולים, בתי החולים, רופאים וכיו''ב.

•20.             

•21.             

•22.             

•23.            ולראיה באתי על החתום

•24.             

•25.            תאריך ___________________                     חתימה _______________________

 • 26. מיועד למועמדים/ות לקורס סייעות לרופאי שיניים בלבד

•                                                                                                                           27.            הצהרת בריאות

 • 28. (מועמדים/ות לקורס סייעות לרופאי שיניים יצרפו טופס זה לחומר הרישום המוחזר למזכירות הקורס)

אני החתום(ה) מטה:

שם _________________________________________ מס' ת.ז ____________________________

כתובת _________________________________________________________________________

מצהיר(ה) ומאשר(ת) בזה כדלהלן:

1. בעבר חליתי במחלות הבאות: ________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2.  לא אושפזתי מעודי בבית חולים  /  אושפזתי בבית חולים* :

אם אושפזת: מתאריך _________________   עד תאריך ____________________

מהסיבות הבאות ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. קיבלתי / לא קיבלתי תרופה / תרופות  במשך תקופה של למעלה משלושה חודשים. אם קיבלתי:

סוג התרופה/ות: ________________ סיבה:________________ בתקופה מ-________ עד ____________

סוג התרופה/ות: ________________ סיבה:________________ בתקופה מ-________ עד ____________

4. אינני נמצא(ת) בעת מתן הצהרה זו בטיפול רפואי / אני נמצא(ת) בטיפול רפואי של**

______________________________________________________________________________

_________________________________מהסיבות הבאות: _________________________________

5. למיטב ידיעתי, מצב בריאותי בעת חתימת הצהרה זו תקין לחלוטין ואינני חולה בכל
   מחלה שהיא / אני לוקה במחלות הבאות** : ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

אני מצהיר(ה) ומאשר(ת) בזה כי הפרטים הנ''ל הם הפרטים המדוייקים, המלאים והנכונים ביחס למצב

בריאותי בעבר ובהווה. ולראיה באתי על החתום

תאריך ______________________                          חתימת המועמד/ת _______________________

 

 

Last Updated ( Monday, 19 March 2012 )